Vị trí: Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Tiến độ: Hoàn thiện phần thô